Door de website te bekijken en gebruik te maken van de aangeboden informatie

verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

De samensteller aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie,

die ingebracht is door derden.

Tevens sluit www.lee-enfield.nl iedere aansprakelijkheid uit voor schade,

van welke aard dan ook,

welke het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de website
van www.lee-enfield.nl of een website van derden waar naar wordt verwezen.

De informatie kan zonder kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd en geeft
www.lee-enfield.nl geen enkele verplichting in de toekomst.

Indien deze website onderdelen bevat die in strijd zijn met copyright, privacy
of algemene gedragscodes op het internet, is dit zeker niet opzettelijk gebeurd.
Gelieve in dat geval te verwittigen zodat het probleem onmiddellijk opgelost kan worden.

(Webmaster)