Het Wedstrijd Element

Punten enz.:

Iedere roos bij het pluimschieten heeft een maximale waarde van 12 (i.p.v. de 10 bij het kogelschieten KNSA). Per kaart (zie foto) kan dus maximaal 36 ringen (punten) geschoten worden. Bij een wedstrijd wordt per schutter op 6 kaarten geschoten, dus een schutter kan maximaal 6 x 36 = 216 punten schieten, bij één team van 4 schutters kan dus een maximaal van 4 x 216 = 864 punten behaald worden. Deze score is tot op dit moment nog niet behaald geworden.

Er wordt dus geschoten op een kaart met 3 schietschijven die van 0 (buitenste wit van de kaart) tot 12 (midden) en dat maal 6, U begrijpt, er zijn dan ook een set van 3 pluimen benodigd (zie foto) de pluimen dienen een gelijkwaardig gewicht en uiterlijk te hebben, zodat elk schot op dezelfde manier uit de loop komt. De pluimen leggen we op de schiettafel in een bakje of ander medium wat je wil gebruiken ervoor.

Hoe zit dat met die schietwedstrijd:

Een seizoen bestaat normaal uit maximaal 22 wedstrijden, maar dit kan veranderen door de inschrijving van de verenigingen en de schutters met hun persoonlijke gemiddelde, de competitie wordt opgedeeld in klassen 3a en 3b, 2a en 2b, 1a en 1b en de hoofdklasse, de indeling hierin hangt af van het gemiddelde van de schutters per vereniging. de wedstrijden zullen verdeeld worden in 2 gedeeltes, meestal wordt er om en om geschoten, dit wil zeggen één wedstrijd thuis in eigen lokaal en de volgende bij de tegenstander, de wedstrijden worden in 2 helften geschoten dus je hebt 11 tegenstanders daar schiet je tegen als dat gebeurd is dan de 2de helft weer tegen dezelfde tegenstanders maar dan omgedraaid met het lokaal. De indeling van de teams bij de vereniging gaat via het gemiddelde wat de schutter op dat moment heeft, de 4 hoogste gemiddeldes komen in team 1 en zo gaat het verder de daarop 4 hoogste team 2 enz..  naar gelang je gemiddelde  stijgt of daalt zal je ingedeeld worden in het team waar je thuis hoort. Als nieuwe schutter krijg je van de N.B.V.S. een start gemiddelde van 185 ringen, de top schutters van de Bond hebben een gemiddelde van 214, maar dat zijn er niet veel die dit behalen want dan moet je elke wedstrijd minimaal 214 van de 216 schieten. de wedstrijden vinden plaats van september t/m april.

Teamsport?:

Ja het is een teamsport want je staat met je 4 teamleden tegenover het team van de tegenstander. Het kan een hete strijd zijn. In het begin was er een behoorlijke strijdlust tussen de teams en dit was soms te veel en de prestatiedrang was erg hoog bij sommige schutters, want je wou perse je tegenstanders voor blijven, die manier van presteren is inmiddels wat veranderd, er wordt nu meer gekeken naar de manier van schieten dit wil zeggen er wordt nu meer op techniek geschoten en daardoor is de prestatie van menig schutter behoorlijk gestegen, het is belangrijk om de mentaliteit te hebben van rustig blijven en zorgen dat je bijv. de ademhaling, het richten, de stand en schotafgifte 100% onder controle hebt. Uiteindelijk komt dit de teamsport ten goede.

Café sport?:

Ja en nee, de schietsport wordt vaak als café sport gezien maar, het is vaak in een lokaal van het café zoals een danszaal of vergaderruimte, zeer zelden in het café zelf dit i.v.m. de veiligheidsvoorschriften van de bond en de horeca zelf, de banen worden dan ook bij elke nieuwe ruimte of verandering aan de banen gecontroleerd door een afgevaardigde van het bestuur van de  N.B.V.S. (Nederlandse Bond Voor Sportschutters), deze zal het lokaal inspecteren en optekenen en de baan keuren naar het reglement van de Bond. dus een café sport kunnen we het eigenlijk niet noemen.

Een wedstrijd in pluimvlucht:

De pluimwedstrijden beginnen op zondagochtend officieel om 10:30 uur, de meeste verenigingen zorgen dan dat ze uiterlijk om 10:00 uur aanwezig zijn bij het lokaal of lokaal van de tegenstander zodat er kan worden ingeschoten en eventueel als nodig is je wapen goed af te stellen dit i.v.m. ander licht, tafels, kleur ruimte/schietkasten enz.. De wedstrijd begint en de eerste 2 schutters (één tegen één) die dan in de baan staan zeggen elkaar goed schot en beginnen aan de wedstrijd, er worden eerst 3 proefschoten gedaan op een oude gebruikte schietkaart, elk team heeft een eigen trekker (waardeerder) die de pluimen dan gaat halen nadat iedere schutter al zijn pluimen geschoten heeft (de schutters moeten in hun baan blijven), de trekker mag de oefenkaart meenemen naar de tafel van de schutter om te laten zien en te overleggen als nodig is of er nog wat afgesteld moet worden. dan begint de echte wedstrijd iedereen schiet de 1ste ronde op 3 kaarten d.w.z. 9 schoten, de trekkers waarderen elke kaart en geven dat door aan de schrijver die de stand moet bijhouden op een formulier van de Bond, als de schutters klaar zijn gaan de volgende 2 schutters totdat alle 4 geweest zijn, daarna wordt er geruild van baan en schieten alle 4 de schutters nogmaals tegen elkaar 3 proef en 9 wedstrijdschoten, aan het einde wordt dan gekeken hoeveel elke schutter geschoten heeft (dat is voor het individueel gemiddelde te bepalen) de totale uitkomst van de 4 schutters samen is de eindstand bijv. 850 – 855 de hoogst geëindigde is dan uiteraard de winnaar, deze uitslag moet dan voor 14:00 uur doorgebeld worden naar de competitieleider van de Bond, de wedstrijdformulieren (elk team moet een eigen (doordruk) formulier bijhouden) moeten ondertekend worden door beide schrijvers van de teams en E-mailen naar de competitieleider van de Bond zodat hun controle kunnen uitvoeren en alle gemiddeldes en punten stand kan bijhouden van de wedstrijden, aan het eind van de wedstrijd feliciteren we de winnaar of worden gefeliciteerd.

Wat kan er behaald worden einde seizoen:

Elk team en schutter gaat er natuurlijk voor om aan het einde van het seizoen te winnen van alle anderen en kampioen te worden, het team dat uiteindelijk wint krijgt een beker overhandigd van de Bond, maar dit is niet alles want als individuele schutter zijn er ook prestaties te behalen zoals een bronzen, zilveren of een gouden prestatiespeld en je kan de hoogste schutter van de Bond worden (hoogste schutter van iedereen) of van jou klasse waarin je zit de hoogste schutter te worden, het hoogste gemiddelde wat ooit gehaald is 214 van de max 216 .

mocht u interesse hebben gekregen dan kunt u contact opnemen met de wedstrijdleider of secretaris van de onze vereniging via de contact pagina, of u kunt kijken of er een andere vereniging dichter bij u in de buurt zit, deze kunt u vinden op de website van de N.B.V.S. 

 

Don`t copy text!